Недогарківська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Піщанської громади

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 09.04.2019 10:48
Кількість переглядів: 996

КОМУНАЛЬНЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОГРАЙ»

ЄДРПОУ 31591233

 1. Інформація про суб'єкта господарювання

Юридична адреса та адреса листування: 27552, Кіровоградська область, м. Світловодськ, селище міського типу Власівка, вул. Лівобережна, будинок 9, тел/факс  (05236) 5-26-85; E-mail: vodograi-buh@ukr.net

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[*].

Планована діяльність, її характеристика.

КВКП «Водограй» здійснює видобування питних підземних вод за допомогою 15 водозабірних свердловин (6 - експлуатаційні та 9 - спостережні), що пробурені на безнапірний водоносний горизонт у алювіальних середньоплейстоценових відкладах на глибину від 20,0 до 32,0м. Підприємство по видобуванню та використанню води працює стабільно з водовідбором 1069-1856 м3/д. Видобута вода безпосередньо використовується на господарсько-питні та комунально-побутові потреби населення, бюджетних організацій та інших споживачів смт. Власівка, м.Світловодська Кіровоградської обл. Свердловини розташовані в південній околиці  с. Недогарки, Кременчуцького р-ну Полтавської обл. на території підприємства.

Свердловини обладнані глибинними насосами ЕЦВ 8-25-100, які працюють в автоматичному режимі. Облік забраної води ведеться за ультрозвуковим водолічильником СВТУ-10, який встановлено на виході з резервуарів чистої води та лічильником WPK-UA DN-80, встановлений на свердловинах №№  5, 6, 7, 9, 10. Вода з свердловин подається в два накопичувальні резервуари об’ємом 1000 куб.м кожний та по напірним колекторам - споживачам.

Технічна альтернатива 1

Свердловини обладнані глибинними насосами марки ЕЦВ-8 (агрегат електронасосний центробіжний свердловинний погружний, призначений для розміру обсадної труби не менш ніж 200 мм) з частотою оберту 3000 об/хв.

Технічна альтернатива 2

Свердловини обладнані глибинними насосами ДНА  (насосний агрегат з дизельним приводом на базі дизельного двигуна). Виходячи з того, що свердловини експлуатуються на території підприємства, а саме на ділянці, що забезпечена стабільною електричною енергією, та, виходячи з можливого прогнозованого збільшення забруднення атмосферного повітря від використання дизельного пального, господарюючий суб’єкт зупинився на технічній альтернативі 1, як екологічно виправданій.  

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

В адміністративно-територіальному відношенні КВКП «Водограй» знаходиться в смт. Власівка по вулиці Лівобережна, 9, м. Світловодськ, Кіровоградської області.

Водозабір підземних питних вод підприємство здійснює в межах Власівського родовища на південній околиці с. Недогарки на землях Недогарської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області згідно Договором оренди земельної ділянки. Видобута вода безпосередньо використовується на господарсько-питні та комунально-побутові потреби населення у відповідності до Спеціального дозволу на користування надрами від 15 вересня 2014 року за № 4583

Територіальні альтернативи 1 та 2.

Відсутні, у зв’язку з тим, що планується експлуатація вже пробурених свердловин на водозабірній ділянці Власівського родовища в межах ліцензійної площі

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Забезпечення населення смт. Власівка (населення близько 7700 осіб), м. Світловодська (населення 46600 осіб) Кіровоградської обл. питною водою, водовідведенням та водостоками. Задоволення господарсько-питних та виробничих потреб населення та установ, підприємств, що розташовані у вказному вище регіоні. Планована діяльність опосередковано покращує економічну ситуацію населеного пункту: розвиток бізнесу, забезпечення робочими місцями працездатного населення, сплата податків в місцеві бюджети. Прийняті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров'я.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Основні виробничі показники водозабірної ділянки підприємства «Водограй»:

-спосіб видобутку  –  експлуатація 15 артезіанських  свердловин (глибина 18 – 32 м)

-потужність 1069 – 1856 м3/д, в середньому 1342 м3/д (підприємство працює 365 днів на рік)

-загальний обсяг запасів: кат. А - 1400 м3/д, В – 600 м3/д, А+В – 2000 м3/д (протокол ДКЗ № 3925 від 11.05.2017 р.)

Середній річний видобуток води планується в межах 2000 м3/д.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства України з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних нормативів, охорони праці, пожежної безпеки, радіаційного контролю, поводження з відходами тощо. Особливими умовами користування надрами родовища є умова з розроблення, затвердження зони санітарної охорони та її суворого дотримання, забезпечення режимних спостережень за кількістю видобутку та якісним складом підземних вод.

Забороняється : перебування сторонніх осіб, розміщення житлових і господарських будівель: застосування пестицидів, органічних та мінеральних добрив, прокладання трубопроводів, видобування гравію чи піску і проведення різних будівельно - монтожних робіт, безпосередньо пов’язаних з будівни­цтвом, реконструкцією та експлуатацією водопровідних споруд і мережі, скидання будь-яких стічних вод та випасання худоби, ведення головної рубки лісу.

У межах ІІ-го поясу зони санітарної охорони здійснюються: регулювання відведення територій під забудову населених пунктів, промислових та сільськогосподарських об'єктів, а також внесення мо­жливих змін у технологію виробництва промислових підприємств, пов’язаного з ризиком забруднення підземних вод стічними водами, благоустрій промислових і сільськогосподарських об'єктів населених пунктів та наземних будівель, їх централізоване водопостачання і каналізування, відведення забруд­нених поверхневих вод; виявлення, тампонування (відновлення) всіх старих, недіючих, дефектних чи неправильно експлуатованих свердловин та шахтних колодязів, які створюють небезпеку забруднення використовуваного водного горизонту, регулювання будівництва нових свердловин.

Забороняється забруднення територій сміттям, гноєм, відходами промислового виробництва та іншими відходами; розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, пестицидів та мінеральних добрив, накопичувачів, шламосховищ та інших об’єктів, які створюють небезпеку хімічного забруднен­ня джерел водопостачання; розміщення кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації, полів асенізації, гноєсховищ, силосних траншей, тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарсь­ких об'єктів, які створюють небезпеку мікробного забруднення джерел водопостачання; зберігання і застосування мінеральних добрив та пестицидів, закачування відпрацьованих вод у під­земні горизонти, підземне складування твердих відходів та розробка надр землі; проведення головної рубки землі.

У межах 111-го поясу зони санітарної охорони здійснюються: виявлення, тампонування (відновле­ння) старих, недіючих свердловин та таких, які неправильно експлуатуються, що створюють небезпе­ку забруднення використовуваного водоносного горизонту; буріння нових свердловин та проведення будь-якого нового будівництва за обов’язковим погодженням з органами державної санітарно-епіде­міологічної служби та геології на місцях.

Забороняється: закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти з метою їх захоронення, підземного складування твердих відходів та розробки надр землі, що може призвести до забруднення водоносного горизонту; розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, а також ск­ладів пестицидів і мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів, що створюють небезпеку хімічного забруднення підземних вод.

В процесі експлуатації  об’єктів забезпечуватиметься екологічна безпека людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище. При цьому повинні передбачатися вловлювання, утилізація, знешкодження шкідливих речовин і відходів або повна їх ліквідація, виконання інших вимог щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров’я людей.

Щодо технічних альтернатив 1 та 2

Екологічні та інші обмеження альтернативи 1 встановлюються згідно чинного законодавства аналогічно до прийнятого варіанту впровадження планованої діяльності.

Щодо територіальних альтернатив 1 та 2

Не розглядається. 

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1

            На водозабірній ділянці  Власівського родовища використовується закрита система водозабору, яка відповідає сучасним вимогам, насоси відповідають нормам ДБН та їх експлуатація не призводить до забруднення водоносних горизонтів Інженерна підготовка і захист території: здійснюються існуючою інфраструктурою, розширення площі ділянки родовища не планується, додаткова еколого-інженерна підготовка і захист території не потрібні.

Існуюча технологічна альтернатива 1 розглядається суб’єктом як екологічно сприятлива і така, що не потребує додаткових засобів.

Щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається.

Щодо територіальних альтернатив 1 та 2

Не розглядаються.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:

Клімат і мікроклімат: процес видобування вод закритим способом не є діяльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що призводить до парникового ефекту і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості.

Геологічне середовище: подальшого впливу у вигляді порушення нормативного стану геологічного розрізу, зняття ґрунтово-рослинного шару, не передбачається.

Повітряне середовище: безпосередня діяльність з видобування підземних питних вод не передбачає  забруднення. Концентрації забруднюючих речовин в повітрі на межі санітарно-захисної зони і на межі найближчої до родовища житлової забудови не повинні перевищувати рівнів ГДК.

Водне середовище: при штатному режимі діяльності з видобування питних підземних вод та дотриманні лімітів та технологічних норм, вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: не передбачається.

Природно-заповідний фонд: вплив на об'єкти природно-заповідного фонду не здійснюватиметься, оскільки землі природно-заповідного фонду та історико-культурного призначення в межах території родовища відсутні.

Рослинний та тваринний світ: Природно-заповідний фонд та перспективні для заповідання території відсутні у районі планованої діяльності. Реліктові рослини та тварини, що знаходяться під охороною на прилеглих територіях та в межах впливу кар’єру відсутні. Вплив на рослинний і тваринний світ не передбачається.

Навколишнє соціальне середовище (населення): вплив носить цілком позитивний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку та поповнення бюджету). Здійснення негативних впливів не передбачається. Провадження планованої діяльності суб’єкта господарювання є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації. Негативного впливу під час реалізації проектованої видобувної діяльності на промислові, житлово-цивільні і сільськогосподарські об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організацію території, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші елементи не передбачається, так як вони розташовані поза зоною впливу даного об’єкту.

Відходи: поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад відходів визначається по мірі їх утворення, відповідно до вимог діючих законодавчих норм і актів). Утворенні відходи будуть своєчасно передані спеціальним органам на утилізацію, згідно укладених договорів.

Щодо технічної альтернативи 2

не розглядається

Щодо територіальної альтернативи 1

соціальне середовище (населення) - позитивний вплив, забезпечення питною водою та комунікаціями, створення робочих місць

Щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля" № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля відповідно до п.2 ст. 6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде: висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Міністерством екології та природних ресурсів України, Спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування питних підземних вод) на Власівському родовищі (або подовження строку дії існуючого), що видається Державною службою геології та надр України.

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних   

ресурсів України

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

 

 

 

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь