Недогарківська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Піщанської громади

Про затвердження Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Полтавської області для виконання заходів з енергозбереження на 2015-2020 роки

Дата: 15.01.2020 15:55
Кількість переглядів: 971

 

Картинки по запросу фото утеплення багатоквартирного будинку

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 231 «Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 року № 243 і від 17 жовтня 2011 року № 1056», з метою реалізації комплексу заходів із термомодернізації будівель та альтернативного енергозабезпечення, зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів, сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва і реконструкції, розглянувши пропозиції обласної державної адміністрації,

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Полтавської області для виконання заходів з енергозбереження на 2015-2020 роки (додається на 19 аркушах).

 

 1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити та затвердити місцеві програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів для виконання заходів з енергозбереження, передбачивши при прийнятті місцевих бюджетів на відповідний рік видатки на фінансування заходів, визначених відповідною програмою.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань житлово-комунального господарства.

 

 

 

 

ГОЛОВА

ОБЛАСНОЇ РАДИ       П.В. ВОРОНА

 

Додаток

до рішення тридцять першої сесії

обласної ради шостого скликання

від 2 жовтня 2015 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

                            підтримки

 

                  об'єднань співвласників

багатоквартирних будинків та

житлово-будівельних кооперативів Полтавської області для виконання заходів з енергозбереження

 

на 2015 – 2020 роки

Загальна частина

 

Відповідно до положень Закону України «Про енергозбереження», державної Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 №5/2015, Постанови Кабінету Міністрів України № 231 від 8 квітня 2015 року «Зміни, що вносяться до постанов КМУ від 1 березня 2010 року № 243 і від 17 жовтня 2011 року № 1056» та Меморандуму про партнерство у сфері енергоефективності житлових будинків, підписаний Полтавською обласною радою та Полтавською облдержадміністрацією з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України 22 травня 2015 року, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації розробило Програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Полтавської області для виконання заходів з енергозбереження на 2015-2020 роки.

 

Програма підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Полтавської області для виконання заходів з енергозбереження на 2015 – 2020 роки (далі – Програма) є спеціалізованою програмою, орієнтованою на підвищення ефективності і зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням.

Виконавець Програми – головний розпорядник коштів обласного бюджету:

управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

Координацію реалізації Програми здійснює Полтавська обласна державна адміністрація.

У ході виконання до Програми можуть вноситися зміни.

 

Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Проблеми раціонального використання енергії (енергозбереження). Енергозбереження – організаційна, наукова, практична, інформаційна діяльність державних органів, юридичних і фізичних осіб, скерована на зниження витрат (втрат) паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) у процесі їх видобування, перероблення, транспортування, зберігання, виробництва, використання та утилізації. Враховуючи, що на сьогодні економія паливної одиниці є в три рази більш ефективною, ніж її видобуток, інтенсифікація енергозбереження стає одним з вузлових питань розвитку економіки. Суть її полягає у використанні всього комплексу ефективних заходів, що скеровані на зниження питомих енерговитрат на виробництво продукції (у т. ч. товарної енергії) і підвищення продуктивності праці.

 

Характеризуючи галузь енергетичного забезпечення, необхідно відзначити, що з метою опалення у світі споживається понад 40% всіх енергоресурсів. Проблема України в тому, що при дотриманні світових пропорцій ефективність енергетичного забезпечення залишається вкрай низькою.

 

Головне завдання енергонезалежності – забезпечення енергетичної безпеки

 • перехід до енергоефективного та енергоощадного використання та споживання енергоресурсів із впровадженням енергоефективних технологій. Основні проблеми, які виникають на сьогодні є:

 

 • високий рівень енергоємності, значна залежність від імпортного газу, нафти і ядерного палива, низька ефективність використання енергії;
 • місцеві (власні) природні джерела енергії обмежені запасами вугілля, нафти та газу, невеликими запасами гідроресурсів і значними запасами низькоякісного урану.

Енергоспоживання і енергозбереження як критерій добробуту. Подолання значної диспропорції в економічному розвитку України та провідних країн ЄС, особливо з урахуванням європейського вибору держави, зумовлюють потребу в інноваційному підході прискорення розвитку високотехнологічних виробництв з пріоритетом на вітчизняні науково-технічні розробки, пов’язані з термомодернізацією житлового фонду, енергетичної галузі, енергопостачання і енергоспоживання.

 

Вирішення проблем енергоефективності переводить Україну (і регіон) у категорію енергонезалежності.

Концептуальні положення і головні напрями енерго- та ресурсозбереження. Кінцева мета енергоресурсоощадної політики в житлово-комунальному господарстві – скорочення витрат на утримання та експлуатацію житла .Зауважимо, що будинки всіх типів є найбільшими споживачами енергії.

 

Втрати теплової енергії будинком, а також потенціал енергозбереження сьогодні має такий розподіл:

 • зовнішні стіни – 40% (потенціал економії – 70%);
 • вікна, двері – 25% (потенціал економії – 50%);
 • вентиляція – 15% (потенціал економії – 65%);
 • гаряча вода – 10% (потенціал економії – 30%);
 • дах, підлога – 8% (потенціал економії – 50%);
 • трубопроводи, арматура – 2% (потенціал економії – 35%).

Як видно, основне споживання пов'язане з опаленням будинку для компенсації теплових втрат через вікна, стіни, дах, підлогу та за рахунок вентиляції. Враховуючи загальну кількість будинків і споруд та питомі витрати енергії на їх теплозабезпечення, необхідно приділяти величезну увагу теплоізоляції та енергозбереженню.

 

До економії витрат ресурсів і зниження тепловтрат, у першу чергу, слід віднести енергозбереження у споживачів, системах теплопостачання, опалення, вентиляції і кондиціювання повітря. Вирішення цього завдання пов'язане із здійсненням комплексу інженерно-технічних заходів, головними з яких є:

 

Збільшення термічного опору огороджувальних конструкцій будинків через:

 

 • використання під час будівництва нових об'єктів теплоефективних стінових панелей, перехід на нові конструктивні рішення з урахуванням підвищених вимог у частині опору теплопередачі конструкцій;
 • розроблення нових технічних рішень з підвищення теплоефективності зовнішніх стін.

Поряд з утепленням стін новозбудованих споруд важлива роль належить теплоізоляційним роботам з реконструкції будинків старої забудови, пов'язаними

 

 

 

4

 

 • нанесенням на стіни будинків додаткових теплоізоляційних шарів, підвищення теплозахисту вікон і балконних дверей до сучасних вимог щодо теплозахисту.

Відхід від газової залежності та використання нетрадиційних джерел енергії. Розробка енергетичної стратегії регіону, орієнтованої на відхід від газової залежності з орієнтуванням на місцеві види палива та здійснення першочергових заходів із енергоощадності дозволить ставити питання про повну енергетичну незалежність. Диверсифікація джерел не вимагатиме значних капіталовкладень, а здійснене енергозбереження у сфері ЖКГ (термомодернізація будинків) дозволить вирішувати питання масштабного використання альтернативних джерел (перш за все енергії сонця та теплової енергії землі). Для міст важливим є коригування їх схем теплопостачання на базі помірно децентралізованого та автономного теплопостачання з використанням нетрадиційних джерел теплової енергії, що, у свою чергу, дозволить удвічі зменшити споживання енергетичних ресурсів.

 

  • поточному році Кабінетом Міністрів України було доповнено Державну цільову економічну програму енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243, окремим заходом щодо стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів.

 

Враховуючи те, що з державного бюджету відшкодовується лише до 40 відсотків суми кредиту , залученого на проведення енергоефективних заходів частина суми кредиту (без урахування вартості відповідних робіт), та значні відсоткові ставки кредитно-фінансових установ – учасників вказаної державної програми (до 25 відсотків річних), необхідні додаткові стимули щодо активізації процесу кредитування для населення.

Таким стимулом може стати запровадження механізму фінансування з обласного бюджету відшкодування частини відсотків банківських кредитів, залучених населення на проведення енергоефективних заходів.

Мета Програми

 

Метою програми є:

  • реалізація комплексу заходів із термомодернізації будівель та альтернативного енергозабезпечення;

– зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;

– сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва і реконструкції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми

 

Основним завданням Програми є впровадження енергозберігаючих заходів шляхом залучення коштів населення, через механізм кредитування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів.

Програма розрахована на 6 років і буде виконуватись у два етапи: 2015-2017 роки – перший етап, 2018-2020 роки – другий етап.

 

Механізм і фінансування відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами:

Населення є на сьогодні найбільшим споживачем природного газу в області. У 2014 році цією категорією спожито понад 289,506 млн. м3 природного газу.

Суть механізму полягає в тому, що обласний бюджет відшкодовує позичальникам 10 відсотків річних у національній валюті за кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження та на заходи, орієнтовані на використання альтернативних до газу джерел енергії.

Відповідно до цього механізму, відшкодування відсотків здійснюється на підставі генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження, та кредитно-фінансовою установою.

Відшкодування відсотків за кредитами здійснюється на придбання такого обладнання та матеріалів:

 • обладнання та матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів;
 • регулятори теплового потоку за погодними умовами та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
 • вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
 • вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом) для місць загального користування (зокрема під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ)
 • матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;
 • матеріали та обладнання для модернізації систем освітлення місць загального користування.

 

Очікувані результати.

 

Враховуючи, що в Україні протягом десятків років сформувався великий потенціал економії ПЕР, здійснення програмних енергоощадних заходів стає надзвичайно ефективним процесом. Реально можна прогнозувати на 6-річний період, що в режимі самоокупності споживання енергії на побутові цілі та цілі опалення в регіоні може бути зменшено на 30%.

Реалізація програми дозволить:

 • зменшити соціальну напругу;
 • значно зменшити використання енергоносіїв;
 • підвищити комфортність умов проживання в оселях жителів міста;
 • зменшити фінансове навантаження на мешканців.

 

 

6

 

ДОДАТКИ

 

 

Додаток 1                 Паспорт Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних

 

будинків та житлово-будівельних кооперативів для виконання заходів з енергозбереження Полтавської області на 2015-2020 роки

 

Додаток 2                 Ресурсне забезпечення Програми підтримки об’єднань співвласників

 

багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів для виконання заходів з енергозбереження Полтавської області на 2015-2020 роки

 

Додаток 3                 Напрями діяльності та заходи Програми підтримки об’єднань

 

співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів для виконання заходів з енергозбереження Полтавської області на 2015-2020 роки

 Додаток 4      Генеральний договір про співробітництво

 

Додаток 5                 Порядок відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ та

 

ЖБК на впровадження енергозберігаючих заходів

 

ПАСПОРТ

 

Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Полтавської області для виконання заходів з енергозбереження на 2015-2020 роки

(назва програми)

 

1.  Ініціатор розробки програми

Управління

житлово-комунального

 

господарства

Полтавської

 

облдержадміністрації

 

 1. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розробку програми

 

3.

Регіональний замовник програми

 

 

4.

Розробник програми

 

Управління

житлово-комунального

 

 

 

господарства

Полтавської

5.

Співрозробники програми

облдержадміністрації

 

 

6.

Відповідальний

виконавець

Управління житлово-комунального

 

програми

 

господарства облдержадміністрації

7.

Термін реалізації програми

 

6 років

7.1.

Етапи виконання програми (для

Перший етап – 2015-2017 рр., другий

 

довгострокових програм)

етап – 2018-2020 рр.

8.

Перелік  бюджетів,

які  беруть

 

обласний

 

участь у виконанні програми

 

 

 

 

 1. Загальний   обсяг   фінансових

ресурсів,

необхідних

для

5,2 млн. грн.

 

реалізації

програми,  усього,  у

 

 

 

тому числі:

 

 

 

 

9.1.  коштів обласного бюджету

 

5,2 млн. грн.

 

коштів інших джерел

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь